Project

Een steen polijsten om een spiegel te maken: Buddha-natuur, retoriek en literaire strategieën in vroege Chán "Verslagen van de Transmissie van de Lamp".

Code
01D35717
Looptijd
01-10-2017 → 31-07-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Asian history
  • Chinese language
  • Discourse analysis
  • Historical linguistics
  • Literatures in Chinese
  • Study of Buddhism
Trefwoorden
Chán Zen Boeddhisme hermeneutiek Retorische strategieën 10de eeuw 11de eeuw China
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt de ontwikkeling van vroege “Records of the Transmission of the Lamp” (ch. chuándēnglù 傳燈錄) en hoe Chán boeddhistische cirkels uit de 10e en 11e eeuwen “dachten en schreven” (vgl. McRae 2000: 53) over het concept van buddha-natuur. De onderzochte teksten zijn:

 • The Zǔtáng jí 祖 堂 集 (The Collection from the Hall of Patriarchs, c. 952, B25n0144),
 • The Jǐngdé chuándēng lù 景德 傳燈 錄 (The Jǐngdé Era Record of the Transmission of the Lamp, 1004, T51n2076),
 • The Tiānshèng guǎng dēnglù 天 聖 廣 燈 錄 (The Tiānshèng Era Expanded Record of the Lamp, 1036, X78n1553).

Door een vergelijkende analyse van geselecteerde passages uit de hierboven genoemde chuándēnglù, mijn hoofddoelstellingen zijn (1) de verschuiving in retoriek van de Chán-traditie in de 10e en 11e eeuwen te onderzoeken en te evalueren, vermoedelijk gekenmerkt door een geleidelijke onthechting van de scholastische traditie van het vroeg Chinees boeddhisme, (2) om te beoordelen hoe deze evolutie in retoriek, zelf-representatie en identiteitsvorming van Chán-boeddhistische cirkels uit die tijd invloed hadden op de overdracht van leerstellige principes zoals buddha-natuur, en, eindelijk, (3) om ons begrip van chuándēnglù als literaire genre te vergroten via een diachronische analyse van biografische vermeldingen.

Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe de evolutie in de retoriek en het discours van Chán verband houdt met de complexe wisselwerking tussen historische ontwikkelingen, regionale/lokale aspecten, evenals sociaal-religieuze factoren en sektarische overwegingen met betrekking tot de Chán-cirkels van Mǐn 閩, Nán Táng 南唐 en Wúyuè 吳越 koninkrijken tijdens de late 'Five Dynasties and Ten Kingdoms' 五代十國 periode (907-960) en vroege Sòng 宋 (960-1279). De argumenten die in de thesis zijn ontwikkeld zijn gebaseerd op een vergelijkende analyse van:

 • De voorwoorden van de Zǔtáng jí, de Jǐngdé Chuándēng lù en de Tiānshèng guǎng dēnglù.
 • Geselecteerde passages met betrekking tot buddha-natuur (zoektermen: 佛性, 如來藏, 如來藏 性).
 • Passages met de volgende vierletterige zinnen: 即心是佛, 即心即佛, 見性成佛, 汝心是佛, 自心是佛, 是心是佛.
 • Biografische vermeldingen: Niútóu Fǎróng 牛頭法融, Hézé Shénhuì 荷澤神會, Nányuè Huáiràng 南嶽懷讓, Shítóu Xīqiān 石頭希遷, Linji Yixuan 臨濟義玄, etc.