Project

“Politieke Moord in het Laat Romeinse Rijk” - De geboorte van de vroegmiddeleeuwse cultuur van politiek geweld

Code
01P02319
Looptijd
01-10-2019 → 31-10-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Ancient history
Trefwoorden
(Late) Oudheid Geweld Politiek Geschiedenis
 
Projectomschrijving

Wetenschappelijk onderzoek heeft politiek geweld in het Laat
Romeinse rijk (laat vierde tot vroege zesde eeuw) voornamelijk
bestudeerd als een uitkomst van massamigratieprocessen of als het
vanzelfsprekende gevolg van imperiale desintegratie in het westelijk
Middellands Zeegebied en haar hinterland. In plaats daarvan wil mijn
project het stijgend aantal moorden in dit tijdperk (in scherp contrast
vergeleken met de late derde en vierde eeuw) benaderen als een
index voor crisissen in imperiale leiderschapsstructuren en competitie
voor schaarsere staatsmiddelen. Voorlopig onderzoek toont aan dat
hooggeplaatste rijksbeambten die de schuldigen of slachtoffers
waren van moord (hier gespecifieerd als moord op prominente
individuen voor politiek gewin), iets gemeen hebben wat tot nu toe
onopgemerkt is gebleven: hun gebruik van lijfwachten. Door het
probleem te benaderen via de lens van particuliere militaire facties
en vertrouwensnetwerken, kan ik voor deze periode een belangrijke
onderzoekslacune vullen en bijdragen aan ons begrip van
staatsformatie of staatsinkrimping. Validering van de
onderzoekshypothese zal belangrijke implicaties hebben voor het
ontstaan van vroegmiddeleeuwse wettelijke geweldculturen.