Project

Desistance van gewelddadig extremisme. Een toetsing van de cognitieve transformatietheorie

Code
01D32317
Looptijd
30-12-2017 → 29-12-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
desistance gewelddadig extremisme deradicalisering disengagement
 
Projectomschrijving

Het levenseinde van gewelddadig extremisme is tot op heden een blinde vlek in de academische wereld. Dit onderzoeksvoorstel beoogt tegemoet te komen aan dit kennishiaat door het bestaande desistance paradigma, vertegenwoordigd door de cognitieve transformatie theorie, toe te passen op de context van gewelddadig extremisme. Deze theorie zal getoetst worden aan de hand van diepte-interviews met gewelddadig extremisten.