Project

Naar een beter begrip van obesitas bij jonge adolescenten: de rol van emotieregulatie

Looptijd
01-10-2016 → 31-07-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Biological and physiological psychology
    • General psychology
    • Other psychology and cognitive sciences
Trefwoorden
obsitas
 
Projectomschrijving

Dit multidisciplinair project wil onderzoeken hoe emotieregulatie de psychologische en fysiologische stresshomeostase beïnvloedt en zo een veelbelovende nieuwe hefboom kan betekenen in de preventie en behandeling van obesitas. Doel is huidige obesitas-expertise vanuit twee disciplines verder te versterken via complementaire studies: case-controle, stress-inductie en een gerandomiseerde trial. De geformuleerde onderzoekshypothesen richten zich zowel op psychologische als fysiologische uitkomstmaten.