Project

Mechanismen voor hartritmestoornissen in een fibrotisch hart: de rol van een heterogene verdeling van het gapjunctie-eiwit Cx43, natriumkanalen en weefselarchitectuur

Code
3G084811
Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Biomechanics
  • Biophysics
  • Biomechanics
  • Biophysics
  • Biomechanics
  • Biophysics
Trefwoorden
hartmodellering fysiologische biofysica biomathematica
 
Projectomschrijving

In dit project zal een gedetailleerd wiskundig model ontwikkeld worden van fibrotisch hartweefsel. Hiermee zal de rol bestudeerd worden van intercellulaire juncties, natriumkanalen en weefselorganisatie in het ontstaan van afwijkende elektrische geleiding. Aangezien afwijkende geleiding aan de basis ligt van hartritmestoornissen, zullen de resultaten van het onderzoek meer inzicht opleveren in de verschillende mechanismen die ritmestoornissen veroorzaken in fibrotische harten.