Project

Evaluatie van het programma voor de secundaire preventie van lage rugpijn van Fedris

Code
160S02320
Looptijd
01-12-2020 → 31-03-2025
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Rehabilitation sciences
    • Health economy
    • Occupational health and safety
Trefwoorden
lage rugpijn secondaire preventie kosten baten-analyse
 
Projectomschrijving

Het project omvat een wetenschappelijke evaluatie van het Fedris programma voor de secundaire preventie van lage rugpijn (LRP). De algemene doelstelling is om de efficiëntie van dit interventieprogramma te evalueren in termen van ziekteverzuim en uitgaven voor de gezondheidszorg, in vergelijking met geen interventie of gebruikelijke zorg. Er zullen secundaire analyses worden uitgevoerd op de gegevens die Fedris verzamelt onder de werknemers die deelnamen aan het programma (behandelgroep) en vergeleken met algemene gegevens van de ziekenfondsen (controlegroep). Daarnaast wordt er kwalitatief onderzoek utgevoerd onder deze medewerkers en hun mantelzorgers. Ten slotte zal een protocol voor een gerandomiseerde klinische studie worden ontwikkeld om op longitudinale wijze de impact van een interventieprogramma LRP versus gebruikelijke zorg te vergelijken.