Project

Een corpusonderzoek naar de datiefalternantie bij TRANSFERwerkwoorden in de geschiedenis van het Nieuwhoogduits (1650 tot heden)

Code
01D01117
Looptijd
01-11-2017 → 31-12-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics
    • Theory and methodology of linguistics
    • Theory and methodology of literary studies
    • Other languages and literary studies
Trefwoorden
ditransitieve transferwerkwoorden taalkunde Duits historisch corpusonderzoek datiefalternantie (alternerende constructies)
 
Projectomschrijving

Het project is een historisch corpusonderzoek naar de datiefalternantie bij ditransitieve TRANSFERwerkwoorden (geben, senden, schicken…) in de geschiedenis van het Nieuwhoogduits. Onderzocht wordt (i) in welke veranderende mate en in welke vormen de datiefalternantie voorkomt en (ii) welke factoren historisch correleren met de Datiefconstructie (Sie sendet dir einen Brief) en de Prepositionele Constructie (Er sendet den Aufsatz an den Herausgeber).