Project

Herkomst en functie van de maalstenen in Thorikos en de Laurion: een bijdrage tot de kennis van uitwisselingsnetwerken in het Egeïsch gebied

Code
01D01017
Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
Trefwoorden
maalstenen vulkanische gesteenten herkomstbepaling netwerken archeometrisch onderzoek metallurgie hubs Athene Laurion Thorikos
 
Projectomschrijving

Het voorgestelde onderzoek richt zich op het bestuderen van de invoer, verspreiding en het gebruik van maalstenen in Thorikos en de Laurion, met focus op de herkomst- en functiebepaling van deze artefacten, teneinde meer inzicht te verwerven in uitwisselingsnetwerken van de Vroege Bronstijd
tot in de Klassieke Periode alsook in de economische en technologische keuzes die in het bestudeerde gebied gemaakt werden.