Project

De dynamische wisselwerking tussen identiteitsontwikkeling en (mal)adaptieve schema's in opkomende volwassenheid

Code
11P2M24N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Psychopathology
    • Social and emotional development
Trefwoorden
Opkomende volwassenheid
 
Projectomschrijving

Opkomende volwassenen worstelen als leeftijdsgroep aanzienlijk met hun geestelijke gezondheid (Kirtley et al., 2019). Een grondig begrip van zowel de adaptieve als de maladaptieve kant van hun psychologische aanpassing moet gebaseerd zijn op de ontwikkelingstaak waar deze jongeren voor staan, namelijk identiteitsontwikkeling (Erikson, 1950). Theoretische en methodologische tekortkomingen in de beschikbare literatuur verhinderen echter een diepgaand begrip van de precieze aard van de relatie tussen identiteit en aanpassing, waardoor de theoretische en klinische waarde ervan wordt ondermijnd. Vanuit theoretisch oogpunt stelt dit onderzoeksproject een integratie voor tussen de hedendaagse identiteitstheorie (Luyckx et al., 2006; 2008) en de schematheorie (Young et al., 1999; 2003), die zal leiden tot een fijnmaziger begrip van de relatie tussen identiteit en psychologische aanpassing. Vanuit methodologisch oogpunt zullen deze relaties worden onderzocht met behulp van innovatieve methodologische designs en passende analytische strategieën. In een eerste werkpakket zullen verschillende onderzoeksdoelstellingen worden beantwoord in een grootschalige longitudinale studie in de algemene gemeenschap over 4 tijdstippen. In een tweede werkpakket zal een klinische studie worden opgezet om de praktische implicaties van dit onderzoeksproject te versterken.