Project

Tryptofaanmetabolisme en de invloed op gastheer-microbe interacties in prikkelbare darm syndroom

Code
1S09823N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Regulation of metabolism
  • Microbiomes
  • Cell signaling
 • Medical and health sciences
  • Gastro-enterology
 • Engineering and technology
  • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
Tryptofaan Gastheer-microbe interacties Prikkelbare darm syndroom (PDS)
 
Projectomschrijving

Prikkelbare darm syndroom (PBS) is een wijdverspreide aandoening waarvoor geen genezing bestaat. Tryptofaan kan een interessant aminozuur zijn om PBS-symptomen te verlichten, hoewel hiervoor een grote interindividuele variabiliteit bestaat. Dit wordt veroorzaakt door de beperkte kennis over de complexe gastheer-microbe interacties die plaatsvinden in PBS en tryptofaanmetabolisme. In dit project willen we sleutelelementen blootleggen die het succes van tryptofaaninterventie bepalen door kennis te verzamelen over microbiële spelers, (tryptofaan) metabolieten en cellulaire reacties ter hoogte van het darmepitheel. We zullen eerst fecale stalen verzamelen van gezonde vrijwilligers en PBS-patiënten. Vervolgens zullen we bioreactor technologie, microbiële cel-sorteer technieken en tryptofaan aanrijking gebruiken om diverse microbiële gemeenschappen te creëren die leiden tot een diversiteit aan tryptofaan (en andere) metabolieten. Een selectie van deze microbiomen wordt gecombineerd met celculturen, waaronder enterocyten, entero-endocriene cellen en mastocyten. De meest belovende combinaties worden gekarakteriseerd met moleculaire technieken en geavanceerde metabolomics. De verkregen kennis over metabole netwerken tussen gastheer en microbioom over tryptofaan kan dan gebruikt worden voor de ontwikkeling van tryptofaan bevattende voeding en voedingssupplementen, gepersonaliseerde voeding voor PBS-patiënten en mogelijks ook voor andere ziekten waarin de darm-hersen-as een rol speelt.