Project

Uitbouw van het risico-instrumentarium ten behoeve van de EU overstromingsrichtlijn

Looptijd
29-03-2010 → 31-03-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
Trefwoorden
overstromingen
 
Projectomschrijving

itbouw van het risico-instrumentarium ten behoeve van de EU Overstromingrichtlijn &endash; moet toelaten om overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten op te maken ter ondersteuning van de overstromingsrisicobeheerplanning voor gans Vlaanderen en de overstroombare gebieden langsheen bevaarbare waterlopen en de kustvlakte in het bijzonder conform de Vlaamse regelgeving. De EU overstromingrichtlijn (2007/60/EG) en zijn omzetting in Vlaamse regelgeving (hiervoor zal het decreet Integraal Waterbeleid aangepast worden) dienen hierbij als richtinggevend kader.