Project

Herkenning van alfaherpesvirus envelop glycoproteïnen door dendritische cellen en natural killer cellen