Project

PISA-project

Looptijd
01-01-2009 → 31-12-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
PISA
 
Projectomschrijving

Vlaanderen neemt sinds de eerste cyclus van 2000 aan PISA deel. PISA staat voor 'OECD Programma on International Student Assessment'. Het onderzoekt steekproefsgewijs en anomien de prestaties van 15-jarige leerlingen in drie domeinen: lezen, wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid. In het PISA 2009-onderzoek vormt lezen het 'major'-domein; wiskunde en wetenschappen vormen de minoren. Voor het eerst sinds PISA 2000 zal lezen het hoofddomein van PISA vormen, wat betekent dat er voor het eerst diepgaande trendanalyses kunnen uitgevoerd worden. PISA 2009 zal voor de eerste maal een internationale optie over het lezen van elektronische teksten omvatten. Vlaanderen zal daaraan deelnemen. ICT-vaardigheden zijn immers noodzakelijk in een kennismaatschappij. Bovendien biedt deelname aan deze optie de kans om te toetsen in welke mate het elektronisch testen van leerlingen haalbaar is in Vlaanderen, zonder dat daar de grote kosten en risico's van een 'full survey' aan verbonden zijn.