Project

KUL - De grondslagen van materie: de invloed van Proclus’ natuurfilosofie in het westerse denken