Project

Een poëtica van 'hervorming': creatieve massa ervaringen in het vroege 20e-eeuwse Duitse en Franse theater

Looptijd
01-10-2016 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of literary studies
Trefwoorden
Duits Expressionistisch drama
 
Projectomschrijving

In het begin van de 2àe eeuw experimenteerden Duitse en Franse theatermakers met geritualiseerde massa-ervaringen in hun perfomances. Dit niet alleen onstage, maar ook in het publiek. Zowel in de performances als in hun theoretische geschriften, refereren deze theatermakers expliciet aan sociale en ruimtelijke condities in antiek drama en antieke religieuze handelingen om vorm te geven aan de massa in hun theater.