Project

De invloed van vegetatie op stromingspatronen in riviersamenvloeiingen

Looptijd
01-01-2013 → 31-10-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
vegetatie-stromingsinteractie stromingspatroon bodemruwheid turbulentie experimenteel numeriek riviersamenvloeiiing vegetatie Delft3D Fluent hydro-ecologie
 
Projectomschrijving

Het voorgestelde onderzoek betreft de hydrodynamica van riviersamenvloeiingen, met een focus op de invloed van bodemruwheid en vegetatie. Bodemruwheid, emergente en submergente vegetatie, stromingspatronen en turbulentie beinvloeden elkaar wederzijds. Een experimentele setup en numerieke modellen worden gebruikt om fundamenteel inzicht in deze processen te verwerven. Een verbeterd model voor plant-stromingsinteractie in riviersamenvloeiingen wordt ontwikkeld.