Project

Je krijgt niet altijd wat je ziet: Individuele verschillen in de manier waarop adolescenten opvoeding percipiëren en het verband met aanpassing

Looptijd
01-11-2011 → 31-10-2013
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied psychology
    • Developmental psychology and ageing
Trefwoorden
opvoeding adolescentie persoonlijkheid
 
Projectomschrijving

Hoewel opvoeding een belangrijke rol speelt in de aanpassing van adolescenten, zijn de effecten van opvoeding soms klein. In dit project onderzoeken we de hypothese dat aanpassing van adolescenten sterker wordt beïnvloed door hun percepties van opvoeding dan door ouder-gerapporteerde of geobserveerde opvoeding. Verder gaan we na of de persoonlijkheid van adolescenten hen meer of minder vatbaar maakt voor opvoeding.