Project

Een rol voor de T lymfocyt in de productie van antilichamen tegen gecitrullineerde eiwitten in Reumatoïde Artritis