Project

Ithaca

Acroniem
ITHACA
Code
180L6717
Looptijd
01-09-2017 → 28-02-2019
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Sensors, biosensors and smart sensors
  • Other electrical and electronic engineering
Trefwoorden
ithaca
 
Projectomschrijving

Het doel van het ITHACA project is het bouwen van unieke testinfrastructuur.

De doelgroep van ITHACA- infrastructuurgebruikers zijn bedrijven en onderzoeksgroepen die aandrijflijncomponenten ontwikkelen, bouwen of karakteriseren waarbij nauwkeurige kennisc van de thermische eigenschappen van de componenten belangrijk is.

Betere kennis van deze parameters maakt het mogelijk om

 • betere componenten te ontwerpen in termen van efficiëntie
 • de controle van componenten te optimaliseren
 • inzicht te krijgen in het thermische gedrag op nominaal werkpint (ook bij deellast en overbelasting)
 • om nauwkeurige modellen te bouwen voor het thermische gedrag van de componenten

Om dit te bereiken combineert Ithaca de calorimeteropstelling met een snelle thermische camera.  

De calorimeteropstelling meet de thermische balans: verschil tussen uitgaande en binnenkomende warmte. Het bestaat uit:

 • Een thermisch geïsoleerde box: een box-in-box calorimeter is vereist om de impact van variaties in omgevingstemperatuur op de prestaties van de calorimeter te vermijden. De opstelling is flexibel in afmeting en gemakkelijk te openen, waardoor installatie van grote componenten mogelijk is
 • Instelling koelmachine / verwarming om de inkomende temperatuur te conditioneren. De temperatuur en het debiet van de inkomende lucht zijn regelbaar.
 • Apparatuur om temperatuur en stroming van in- en uitgaande lucht te karakteriseren, en om de gradiënt van de temperatuurverdeling in de testruimte te meten.
 • Extra apparatuur voor het kalibreren van het systeem (zoals een referentieweerstandsbank) en software om het systeem te bedienen.

De hogesnelheidscamera is een draagbaar apparaat dat de warmtestraling van een scène meet en software gebruikt om temperatuurinformatie uit de gemeten stralingsenergie te halen. De camera kan worden gebruikt in de calorimeteropstelling, maar ook buiten het lab om bijvoorbeeld systemen en aandrijflijncomponenten op locatie te monitoren.

Beide installaties kunnen samenwerken met randapparatuur: emulatoren om het te testen apparaat aan te drijven en / of te laden met realistische belastingsprofielen, en instrumenten om de (niet-thermische) eigenschappen van het onderdeel tijdens de test te meten:

 • Elektrische motoren en vermogenselektronica, om de mechanische en / of elektrische aandrijf- en belastingsprofielen te emuleren (op het niveau van toerental en koppel, bijvoorbeeld emulatie van een verbrandingsmotor, windenergieturbine of supercap-opslageenheid).
 • Hoge bandbreedte, krachtige elektrische stroommetingen.