Project

Epidemiologie van exacerbaties bij chronisch obstructief longlijden.