Project

Moufang verzamelingen

Code
3G014009
Looptijd
01-01-2009 → 31-12-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Group theory and generalisations
  • Non-associative rings and algebras
  • Topological groups, Lie groups
  • General mathematics
  • Geometry
  • Mathematical software
Trefwoorden
Moufang verzamelingen groepentheorie algebra algebraïsche groepen
 
Projectomschrijving

Verder ontwikkelen van de theorie van de Moufang verzamelingen, dit is een welbepaalde klasse van tweevoudig transitieve groepen, ingevoerd door Jacques Tits. Enerzijds de studie van de speciale Moufang verzamelingen en het zoeken naar alternatieve voorwaarden. Anderzijds het bestuderen van de gekende voorbeelden van Moufang verzamelingen, afkomstig van lineaire algebraïsche groepen, gebruik makend van meetkundige en algebraïsche technieken.