Project

Karakterisatie en engineering van een polysacharide mono-oxygenase betrokken in de afbraak van (ligno)cellulose biomassa