Project

Holistische analyse van het potentieel van inheemse regenwormen soorten voor vermicomposting en het verbeteren van bodem- en gewasgezondheid in Ethiopië