Project

Holistische analyse van het potentieel van inheemse regenwormen soorten voor vermicomposting en het verbeteren van bodem- en gewasgezondheid in Ethiopië

Code
01CD9322
Looptijd
15-03-2023 → 14-07-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil ecology
    • Natural resource management
Trefwoorden
regenwormen bodem- en gewasgezondheid vermicomposting
 
Projectomschrijving

Het project begroot de beschikbaarheid van lokale afvalstromen, de groeicondities van inheemse

 

regenwormsoorten en hun efficiëntie in decompositie in Ethiopië. De kwaliteit en impact van de

vermicomposten als biomeststof en als biocontrole middel zal verder worden begroot onder labo en

veldomstandigheden met tomaat als testgewas. De gegenereerde kennis en vaardigheden zullen

voedselzekerheid en inkomen van kleinschalige landbouwers verhogen.