Project

Veranderingen in de biobeschikbaarheid van fosfor na bebossing van landbouwgronden.

Code
01P03007
Looptijd
01-10-2007 → 01-10-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry sciences
Trefwoorden
bebossing landbouwgrond fosfors boomsoort bosleeftijd
 
Projectomschrijving

De hoofddoelstelling van dit onderzoeksvoorstel is het bestuderen van de boomsoortafhankelijke lange termijn veranderingen in P-fracties (waaronder de biobeschikbare) ten gevolge van bebossing van landbouwgrond. Dit onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een statistisch model dat de relaties voorspelt tussen de biobeschikbaarheid van P en de verhouding van de verschillende P-fracties in de bodem in functie van bosleeftijd en boomsoort.