Project

Spectro-elektrochemische studie van beschermende deklagen voor koperen voorwerpen

Code
3F000209
Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical chemistry
  • Medical and health sciences
    • Pharmaceutical analysis and quality assurance
  • Engineering and technology
    • Other engineering and technology
Trefwoorden
conservatie synchrotronstraling spectroelektrochemie koper in-situ tijdsgeresolveerd
 
Projectomschrijving

Dit project spitst zich toe op de corrosie-inhibitie van koperlegeringen. Meer specifiek wensen we een beschermende deklaag te ontwikkelen, die stabiel is, gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen en esthetisch verantwoord is. De deklaag zal ge-optimaliseerd en gekarakteriseerd worden naar corrosiebeschermende en andere fysische eigenschappen. Effecten van korte en lange termijnblootstelling van de omgeving op de met deklaag bedekte voorwerpen zullen worden geëvalueerd onder meer met behulp van tijdsgeresolveerde synchrotronmetingen.