Project

Consortium voor assessment en onderzoek van neuropathische pijn: Studies die outcomes, risicofactoren en mechanismen monitoren (PAINSTORM)

Acroniem
PAINSTORM
Code
41G05621
Looptijd
07-07-2021 → 06-07-2025
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Health psychology
  • Medical and health sciences
    • Pain medicine anesthesiology
    • Neurological and neuromuscular diseases
Trefwoorden
neuropathische pijn
 
Projectomschrijving

Dit consortium brengt experts op het gebied van neuropathische pijn (NeuP) samen. NeuP treft 8% van de bevolking,  en wordt veroorzaakt door schade aan het sensorische zenuwstelsel (door aandoeningen zoals diabetes, chemotherapie en hiv). Het komt steeds vaker voor als gevolg van de vergrijzing van de bevolking, de toename van diabetes,  en de verbeterde overleving van kanker. NeuP heeft een grote negatieve impact op de kwaliteit van leven. Helaas zijn de huidige behandelingsopties ontoereikend omdat ze vooral effectief zijn bij een kleine groep van patiënten. Bovendien, zijn de meeste wetenschappelijk en klinisch onderzoeken mono- in plaats van interdisciplinair. De benadering is overwegend farmacologisch, en vaak geassocieerd met bijwerkingen. Wij stellen een overkoepelende, interdisciplinaire benadering voor die tevens de complexe sociale en psychologische aspecten van NeuP mee in rekening brengt. Om dit te realiseren moeten we de mechanismen begrijpen die NeuP bij patiënten aansturen. Daarom, zal PAINSTORM een breed scala aan benaderingen gebruiken die de traditionele disciplinaire grenzen overschrijden. Deze interdisciplinaire samenwerking omvat mensen die leven met NeuP (inbedding van de betrokkenheid van patiënten en het publiek), wetenschappers van verschillende klinische en wetenschappelijke achtergronden en industriepartners. Onze focus ligt op het onderzoek van mensen die risico lopen op NeuP,  en hun evolutie in de loop van de tijd. We zullen een aantal bestaande cohorten gebruiken, evenals nieuwe deelnemers werven, en de resultaten harmoniseren met nationale bevolkingsstudies. De centrale vraag is:  Waarom ontwikkelen sommige mensen ernstig NeuP, terwijl anderen met een vergelijkbaar patroon van zenuwbeschadiging niet?  Daarom zullen we  persoonskenmerken (zoals leeftijd, geslacht en etniciteit), omgevings-/sociale en klinische factoren identificeren die het NeuP-risico bepalen. We zullen nieuwe genetische risicofactoren voor NeuP identificeren en valideren. Weefselmonsters en cellen zullen worden gebruikt om moleculaire routes te valideren die bijdragen aan chronische NeuP. Deze monsters zullen via een biobank beschikbaar gesteld aan andere onderzoekers. We zullen de assessment van NeuP optimaliseren, met inbegrip van  sensorische profilering, monitoring op afstand, en assessment van psychosociale factoren. We zullen innovatieve technologieën gebruiken, waaronder beeldvorming van hersenen, ruggenmerg en zenuwen en elektrofysiologie. We zullen deze multidimensionale dataset integreren om de interactie tussen risico- en beschermende factoren te begrijpen. We zullen biomarkers van pijn en haar evolutie ontwikkelen. Deze markers kunnen eventueel worden toegepast in de klinische praktijk en bij geneesmiddelenonderzoek. We streven ernaar om de doelgerichtheid van bestaande therapieën te verbeteren, evenals het identificeren en prioriteren van nieuwe behandelingsdoelen. Van bij de aanvang van het project, zullen we diverse stakeholders betrekken, waaronder gezondheidswerkers, mensen die met NeuP leven en de industrie. De resultaten zullen op grote schaal worden verspreid door de ontwikkeling van toegankelijke databases, samenvattingen voor leken, een toegankelijke biobank, en trainingen van wetenschappers en clinici.