Project

Afbakening van gebieden gevoelig aan winderosie in Vlaanderen

Code
174G1208
Looptijd
12-02-2008 → 12-12-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Physical geography and environmental geoscience
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
GIS winderosie erodibiliteit
 
Projectomschrijving

In de kaderrichtlijn Bodembescherming duidt de Europese Commissie winderosie aan als één van de bedreigingen van de bodemkwaliteit in Europa. Om de gebieden gevoelig aan winderosie in Vlaanderen af te baken, wordt via modelmatige benadering winderosie op perceelsniveau berekend. Erodibiliteitsmetingen in de windtunnel meoten de computersimulaties ondersteunen.