Project

Chimerische antigen receptor onconventionele T-celtherapie (CAR-oT) voor de behandeling van solide tumoren

Code
12AP724N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Applied immunology
    • Cancer therapy
Trefwoorden
Chimere antigeenreceptor single cell RNA sequencing onconventionele T-cel
 
Projectomschrijving

De doeltreffendheid van CD19-gerichte chimere antigeen receptor (CAR)-T-celtherapie bij verschillende hematologische maligniteiten heeft celtherapie als nieuwe behandelingsoptie op de kaart gezet. In vaste tumoren blijven de resultaten echter uit omwille van tumor intrinsieke eigenschappen, afwezig in hematologische maligniteiten: fysieke barrières tegen infiltratie, een zeer immunosuppressieve omgeving en een ongunstig metabolisch milieu. Daarom zijn nieuwe benaderingen nodig om deze hindernissen aan te pakken. Het gastlaboratorium was de eerste die een onconventionele CD8 T-celpopulatie (uT) bij de mens identificeerde. Deze cellen zijn van nature weefsel-homing en lijken een immuunsurveillance functie te vervullen. In dit project zullen CAR-T-cellen worden gegenereerd met behulp van deze uT's (CAR-uT's). Om deze CAR-uTs te optimaliseren, zal het optimale co-stimulatoire signaal en de groeifactoren die aan de cellen moeten worden toegediend, worden bepaald aan de hand van verschillende in vitro en in vivo assays. Met behulp van single cell analyse van tumor infiltrerende CAR-uTs in patiëntafgeleide xenograften (PDXs), zullen de uT-klonen die geassocieerd worden met tumor afstoting grondig gekarakteriseerd worden. Dit project zal betere inzichten geven in een uT-cel populatie in perifeer bloed met een groot potentieel om vaste tumoren te controleren en te elimineren.