Project

Modellering van het vermoeiingsgedrag van door impact beschadigde composieten.