Project

Rechtvaardiging van deelname van slachtoffers aan overgangsjustitie - VictPart

Acroniem
VictPart
Code
41V08919
Looptijd
01-07-2019 → 31-12-2024
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Principal investigator
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Political and legal anthropology
    • Social and cultural anthropology
    • Political sociology
Trefwoorden
Overgangsjustitie Slachtofferparticipatie Sociale en economische rechten
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Slachtofferparticipatie in transitional justice processen wordt zowel door academici als parktijkmensen steeds vaker gezien als een manier om duurzame transities naar vrede te faciliteren in post-conflict gebieden. Weinig is echter geweten over de omstandigheden onder dewelke dergelijke interventies succesvol kunnen zijn. Mijn onderzoek beoogt empirisch deze omstandheden te onderzoeken en een kritisch victimologisch kader te ontwikkelen op basis daarvan.

 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.