Project

Studie van pro-metastatische effecten door dosisgradienten bij radiotherapie

Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2011
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
dosisgradienten bij radiotherapie
 
Projectomschrijving

De behandeling van kanker steunt heden in vele gevallen op moleculen die de groei van de primaire tumor inhiberen. Zowel met conventionele chemotherapie als met recente doelwitgerichte behandelingen wordt aldus gewoonlijk een beheersing van de tumorgroei bereikt. De laatste twee jaar zijn in de literatuur echter rapporten verschenen over therapeutisch aangewende moleculen die weliswaar de groei van de primaire tumor remmen, maar een onverwacht pro-metastatisch effect blijken te hebben. De doelstelling van dit projectvoorstel is het effect van lineaire bestralingsgradiënten op verschillende muisstructuren te correleren met de metastaseringsefficiëntie. Dit onderzoek zal moeten toelaten om die bestralingsdoses te identificeren welke de metastaseringsefficiëntie verhogen, teneinde deze in de klinische praktijk te kunnen vermijden.