Project

Het theoretiseren van ondersteuning voor jonge mantelzorgers: van onzichtbaarheid naar bewustwording

Code
01D25923
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2027
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social work not elsewhere classified
Trefwoorden
jonge mantelzorgers steun realistische evaluatie
 
Projectomschrijving

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die zorgen voor een familielid met een langdurige ziekte, een beperking of een verslaving. Bestaand onderzoek toont aan dat dit veelvoorkomend en problematisch is. Desondanks is er nog steeds een gebrek aan onderzoek over hoe we de problemen en risico's die bij jonge mantelzorg komen kijken, kunnen verminderen. Ook is het perspectief van jonge mantelzorgers zelf verwaarloosd. Ze zijn beschreven als een onzichtbare groep, omdat er nog weinig bewustzijn is rond jonge mantelzorg bij professionals en vrijwilligers in de sociale- en onderwijssector. Dit is gelinkt aan het feit dat jonge mantelzorgers zelf zich zelden identificeren met het label van 'jonge mantelzorger'.
In dit onderzoeksvoorstel willen we tegemoet komen aan deze tekortkomingen in de kennis over het ondersteunen van jonge mantelzorgers door gebruik te maken van een realistische benadering, via een organisatie voor jonge mantelzorgers genaamd ZoJong!. Ten eerste zal er een systematische literatuurstudie worden opgesteld. Vervolgens ontwikkelen we een programmatheorie via participatieve observatie, semi-gestructureerde kwalitatieve interviews en focusgroepen, telkens met vrijwilligers en jonge mantelzorgers bij ZoJong!. Daarna zullen we deze programmatheorie evalueren door middel van focusgroepen met jonge mantelzorgers en vrijwilligers van ZoJong!. Ten slotte zal alle data opnieuw worden geanalyseerd en geconfronteerd met de theoretische inzichten uit de literatuurstudie.