Project

Het vestibulair systeem in kinderen met een ontwikkelingsstoornis: een vergeten zintuig?

Code
01D19323
Looptijd
09-10-2023 → 31-10-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Developmental neuropsychology
  • Disabilities and developmental disorders
 • Medical and health sciences
  • Pediatrics
  • Motor control
  • Audiology
Trefwoorden
Vestibulaire functie Neurologische ontwikkelingsstoornissen Sensorische integratie en motorische competentie
 
Projectomschrijving

Ontwikkelingsstoornissen (OS) zoals autismespectrumstoornis (ASS), aandachtstekortstoornis/hyperactiviteit (ADHD), en coördinatie-ontwikkelingsstoornis (DCD) vormen een ernstige bedreiging voor een normaal, sociaal, academisch en professioneel leven. De afgelopen decennia kenden een stijgende interesse in de processen en functies die betrokken zijn in deze OS, in het bijzonder gezien het feit dat ASS, ADHD en DCD heel vaak samen voorkomen. Tot dusver is er slechts heel weinig onderzoek dat hierbij de link legde met het vestibulair systeem. Dit is enigszins verrassend aangezien het klinisch beeld van mensen met een vestibulaire stoornis zeer veel gemeen heeft met dat van ASS, ADHD en DCD. In dit onderzoek zullen experts vanuit verschillende domeinen (vestibulologie/audiologie/otologie, bewegings- en revalidatiewetenschappen en klinische psychologie) samenwerken om de rol van het vestibulair systeem in de ontwikkeling van deze OS te ontrafelen. We verwachten dat de resultaten van dit project zullen leiden tot een beter begrip van de symptomen van mensen met een ontwikkelingsstoornis. Deze kennis zal zich uiteindelijk vertalen naar een betere diagnostiek van dergelijke aandoeningen en optimalisatie van hun behandeling.