Project

Rationeel ontwerp en synthese van niet-hallucinogene psilocine-analogen als selectieve 5-HT2A-receptoragonisten met therapeutisch potentieel

Code
01D13623
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2027
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Catalysis
    • Behavioural biology
Trefwoorden
Rationeel ontwerp Antidepressiva High-throughput experimentatie
 
Projectomschrijving

Depressie is een significante socio-economische last geworden. Zowat 5% van de volwassen populatie kampt met deze aandoening, die voor een groot deel bijdraagt aan langdurige ziekte en werkonbekwaamheid. Het is duidelijk geworden dat de eerstelijns antidepressiva zoals de SSRIs, SNRIs en NRIs niet effectief genoeg zijn; 30% van de volwassenen hervalt na behandeling en patiënten ondervinden vaak ernstige bijwerkingen. Er is duidelijk een nood aan betere therapeutische middelen. Verschillende studies over psychedelica zoals psilocine en LSD tonen veelbelovende resultaten als gevolg van verbetering in de synaptische plasticiteit. Echter, hun therapeutisch potentieel is beperkt door hun hallucinogeen en mogelijk toxisch karakter. Dit creëert een opportuniteit voor de medicinale chemie om effectieve en niet-hallucinogene psychedelica-geïnspireerde antidepressiva te ontwikkelen.

Dit project mikt op de synthese van 5-HT2A-selectieve psilocine analogen die mogelijks tot leads kunnen leiden voor therapeutisch gebruik. Een virtuele bibliotheek zal worden opgesteld gebaseerd op een bestaande katalytische synthesestrategie (borrowing hydrogen). Een groep van veelbelovende psilocine-analogen zal geselecteerd worden op basis van moleculaire dockings- en simulatiestudies. Deze groep zal gesynthetiseerd worden door gebruik te maken van een experimentele hoogdoorvoer workflow. Finaal zullen de verkregen componenten een in vitro en in vivo validatie ondergaan.