Project

Een gecombineerd structuur-activiteits en biofysisch onderzoek van het cyclische lipopeptide tolaasin, de virulentiefactor verantwoordelijk voor de bruine-vlekkenziekte

Code
01D12223
Looptijd
01-10-2023 → 31-10-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemical synthesis
  • Medical and health sciences
    • Molecular biophysics
Trefwoorden
lipopeptide structuur-activiteitsrelaties peptide-membraaninteracties
 
Projectomschrijving

Tolaasin, een 18 residuen tellend cyclisch lipopeptide, is de belangrijkste virulentiefactor van Pseudomonas tolaasii, en veroorzaakt de bruine-vlekkenziekte bij eetbare paddenstoelen. Naast deze antischimmelactiviteit vertoont deze secundaire metaboliet ook activiteit tegen Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën en cytotoxiciteit tegen MDA-MB-231 kankercellen. Deze brede gerichtheid op verschillende celtypes wordt toegeschreven aan zijn membraanlytische eigenschappen. Hoewel experimentele gegevens directe interactie met cellulaire membranen ondersteunen, blijft het begrip op moleculair niveau van de betrokken kenmerken van tolaasine en de onderliggende mechanismen die uiteindelijk tot cellyse leiden, in gebreke. In dit project zal een totale syntheseroute voor tolaasine worden ontwikkeld, gevolgd door een gecombineerde en vergelijkende biologische en biofysische evaluatie van een reeks specifiek ontworpen analogen. De monitoring van lekkage gebeurtenissen en kinetiek met behulp van time-resolved single photon fluorescentie spectroscopie zal een ongekend inzicht verschaffen in de aard van tolaasin geïnduceerde membraanverstoringen, waardoor een fundamenteel, moleculair niveau begrip van het onderliggende werkingsmechanisme wordt verkregen.