Project

Tes, een kanker geassocieerd LIM-domein eiwit en actine nucleator met een duale functie in het cytoplasma