Project

Onderzoek naar het spermamicrobioom bij honden zal belangrijke informatie opleveren over spermakwaliteit en fertiliteit bij de hond

Code
01D08123
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2027
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal developmental and reproductive biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary embryology
    • Veterinary reproduction and obstetrics
Trefwoorden
Cryoconservering van hondensperma Zaadmicrobioom van de hond Darmmicrobiota-testis-as
 
Projectomschrijving

De afgelopen decennia werd een verlies aan genetische variabiliteit in de hondenpopulatie waargenomen met een groot aantal genetische ziekten tot gevolg. Het vergroten van het aantal fokreuen, een langdurige opslag van sperma en internationale uitwisseling hiervan zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Om deze doelen te bereiken richtte ons team een hondenspermabank op. Niet alle honden zijn echter geschikt voor het invriezen van hun sperma. We veronderstellen dat het spermamicrobioom van de hond hierin een belangrijke rol zou kunnen spelen en dat het darmmicrobioom dit zou kunnen beïnvloeden. Ten eerste zal een (1) volledige beschrijving van het spermamicrobioom worden uitgevoerd en zal de aanwezigheid van specifieke bacteriën onderzocht en in verband gebracht worden met genitale ziekten en spermakwaliteit. Als er uiteindelijk een verband wordt gevonden tussen het darm- en spermamicrobioom, (2) zullen we het trachten om te vormen tot een meer robuust microbioom door het toedienen van pre-/probiotica. Finaal zullen we onze bevindingen meedelen aan het publiek, omdat antibiotica vaak worden toegediend door dierenartsen bij subfertiele honden zonder diagnose. Antibiotica worden ook vaak toegevoegd aan spermaverdunners, en dit kan bijdragen aan antibioticaresistentie bij dier en mens. Hiertoe zullen we (3) verschillende alternatieven voor antibiotica tijdens spermabewaring onderzoeken, wat ook tegemoet komt aan het One Health Principe.