Project

Van biogas tot voeder voor huisdieren: microbiële biomassa als duurzame bron van eiwit