Project

Een multimethode onderzoek om de stedelijke impact op neerslag na te gaan

Code
01D06823
Looptijd
01-10-2023 → 31-10-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Modelling and simulation
    • Computational physics
Trefwoorden
Klimaatmodellering Stedelijk klimaat Extreme neerslag
 
Projectomschrijving

Onze planeet is sterk verstedelijkt en steden beïnvloeden de atmosfeer. De impact beperkt zich niet tot een hogere temperatuur, maar studies tonen ook een impact op neerslag. Boven en windafwaarts van steden wordt een toename in neerslag waargenomen. Aangezien klimaatverandering leidt tot een verhoogde frequentie en intensiteit van extreme neerslag, is het belangrijk om deze stedelijke impact op neerslag uit te klaren. Door de non-lineariteit van de betrokken atmosferische processen en vele, andere factoren die neerslag beïnvloeden, is het bestuderen van de relatie tussen steden en neerslag een uitdaging. Ik stel daarom een multi-methode onderzoek voor om dit voor het eerst over België te onderzoeken. Ten eerste zullen verschillende waarnemingen, waaronder regenmeters, radar en bliksemdetectie, worden gecombineerd om een mogelijke stedelijke vingerafdruk te onderzoeken. Ten tweede zal een 10-jarige klimaatsimulatie aan hoge resolutie, om zowel steden als diepe convectie te onderscheiden, uitgevoerd worden met en zonder steden. Ten slotte zal de stedelijke impact op twee gevallen van extreme neerslag, waaronder de overstromingen van juli 2021 in Wallonië, worden bekeken met behulp van een ensemble aanpak. Door twee convectie-toelatende modellen en meerdere voorspellingen te gebruiken, kan ik de onzekerheid van de resultaten beoordelen. De studie concentreert zich op België, maar de multi-methode benadering zal relevant zijn voor het internationale onderzoek rond stadsklimaat.