Project

De ruimtelijke organisatie van economische activiteiten in Romeins Italië: een integratie van non-invasief en invasief archeologisch onderzoek en historisch bronnenmateriaal (300 v.Chr. - 300 n.Chr.)

Looptijd
01-10-2016 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
Trefwoorden
Rome Economy
 
Projectomschrijving

Mijn centrale doel is om een ​​topografische analyse van de economische activiteiten binnen de Romeinse steden in Italië uit te voeren door het gebruik van een integratie van niet-invasieve en invasieve archeologische methodes. Ik streef ernaar om te onderzoeken hoe de commerciële gebouw (bijvoorbeeld winkels, magazijnen, markt, gebouwen) en de productie van gebouwen (bijv. Fulleries, workshops) werden ruimtelijk georganiseerd en of Romeinse steden werden onderworpen aan een bewuste geplande of biologisch geteelde economische functionele zonering tijdens hun verstedelijking. Ik zal een interdisciplinaire historische archeologische aanpak, waarbij epigrafie en oude geschreven bronnen uit de documentaire kader te gebruiken. Mijn onderzoek zal highinterdisciplinary historisch-archeologische benadering, waarbij ipigrapraphy en oude geschreven bronnen vormen de documentaire kader. Mijn onderzoek zal zeer innovatief en uitdagend als gevolg van het gebruik van de stedelijke enquête, een integratie van een brede reeks van niet-invasieve technieken, oppervlakte-, geophysical-, topografische survey en luchtfoto's, een uitgebreide studie conuct op de ruimtelijke organisatie van economische activiteiten. Ik zal licht werpen op opmerkelijke -Deels unpublished- resultaten van vijf case studies in Italië, de steden Falerii Novi, Interamna Lirenas, Aquileia, Aquinum en Trea. Mijn onderzoek reageert en draagt ​​bij aan de internationale discussies over de relatie tussen verstedelijking en economische ontwikkeling in de Romeinse wereld door empowerment de methodologische aanpak met originele archeologische studie en het uitbreiden van de geografische focus buiten de atypische plaatsen van Pompeii en Ostia.