Project

Het ontrafelen van de GOLVEN6 signalisatie cascade tijdens de eerste asymmetrische celdelingen bij zijwortel organogenese

Code
3F009817
Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant cell and molecular biology
    • Plant developmental and reproductive biology
    • Plant genetics
    • Plant morphology, anatomy and physiology
Trefwoorden
wortelontwikkeling zijwortelvorming intercellulaire communicatie peptide hormonen transcriptionele genregulatienetwerken
 
Projectomschrijving

Het belang van peptidesignalering voor intercellulaire communicatie in planten is tamelijk recent ontdekking. Desalniettemin weten we nu dat signalerende peptiden bij talloze betrokken zijn ontwikkelingsprocessen. De GOLVEN (GLV) / ROOT GROEIFACTOR (RGF) / CLE-LIKE (CLEL) van peptidefamilies is aangetoond dat ze verschillende aspecten van de wortelontwikkeling controleren, inclusief de laterale wortel (LR) vorming. Een van de GLV-genen, GLV6, wordt al uitgedrukt in LR-oprichtercellen in de begin van de allereerste asymmetrische celdeling (ACD) die vereist is voor correct primordium
organogenese. Bovendien elimineert GLV6-overexpressie de asymmetrie van deze divisie, waardoor de ontwikkeling van LR's wordt geremd. De recente identificatie van twee vermoedelijke GLV6
receptoren vormt een belangrijke stap in de richting van de dissectie van deze signaalroute. Wat betreft meest signalerende peptiden, de tussenstappen tussen GLV6-perceptie en de stroomafwaartse
fysiologische reacties blijven onbekend. Begrijpen hoe GLV6 de patronen van de eerste LR-oprichter celdelingen, stellen we twee complementaire benaderingen voor. Een fosfoproteomics
experiment om de snelle posttranslationele veranderingen die optreden bij GLV6-perceptie te ontrafelen,
gevolgd door een transcriptomics-experiment om de stroomafwaartse responsen te karakteriseren. Het combineren de gegevens die in dit project zijn verkregen, zullen resulteren in een beter begrip van GLV6-signalering als peptidesignalering in het algemeen en zal nieuwe inzichten opleveren in de regulatie van LR-ontwikkeling en ACD's.