Project

RT 17/2 CAMPREVENT: Reductie van Campylobacter in braadkippentomen: identificatie van risicofactoren, evalutie van het effect van verhoogde bioveiligheid en beschermende rol van microbiota van Campylobactervrije tomen

Acroniem
RT 17/2 CAMPREVENT 2
Looptijd
16-01-2018 → Lopend
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal husbandry
  • Veterinary conservation medicine, preventive medicine and hygiene
  • Veterinary epidemiology
  • Veterinary herd health management
  • Veterinary microbiology
Trefwoorden
Campylobacter braadkippentomen bioveiligheid
 
Projectomschrijving

Het algemene doel van dit project is om een efficient maar werkbaar (verhoogd) bioveiligheidsprotocol op te stellen om de kans op Campylobacter insleep op braadkippenbedrijven te reduceren. Hierbij worden volgende specifieke onderzoeksvragen beantwoord.

1. Wat zijn in Belgie mogelijke risicofactoren voor Campylobacter insleep bij braadkippen?” Er wordt geen grootschalige risicoanalyse uitgevoerd aangezien dit reeds in recente Europese studies beschreven staat en de gegevens hiervan voorhanden zijn. Wei worden de risicofactoren uit de verschillende studies gei'nventariseerd en getoetst met mensen uit de praktijk.

2. In welke mate komen deze geidentificeerde risicofactoren voor Campylobacter insleep overeen of zijn ze complementair met de contaminatiebronnen gei'dentificeerd door een longitudinaal moleculaire epidemiologische studie? Hierbij worden de uit de literatuur geidentificeerde risicofactoren die van toepassing kunnen zijn op Belgische braadkippenbedrijven getoetst aan de realiteit. Hiervoor worden 60 tomen, afkomstig van 15 bedrijven, doorheen alle seizoenen opgevolgd en worden zowel stalen genomen van de dieren als van mogelijke risicofactoren. Deze onderzoeksvraag moet uiteindelijk leiden tot het opstellen van een (verhoogd) bioveiligheidsprotocol dat de insleep voor Campylobacter reduceert

3. Is het mogelijk om met een strikt bioveiligheidsprotocol Campylobacter kolonisatie bij braadkippentomen te reduceren? In een derde luik zal op dezelfde bedrijven dit (verhoogd) bioveiligheidsprotocol gei'mplementeerd en grondig geevalueerd worden.

4. De vierde onderzoeksvraag Wat is hetverschil in de microbiota van braadkippen die Campylobacter-vrij blijven doorheen de opfok met de microbiota van tomen die wel gekoloniseerd worden of zijn met Campylobacter " zal beantwoord worden door verzamelde cecale droppings uit het eerste onderzoeksluik te analyseren om het verschil in bacteriele samenstelling te bepalen.