Project

Vergeten Linies III - Het bovengronds bewaarde aarden erfgoed van de Vestiging Antwerpen: aanleveren van een manuscript, begeleiden van de lay-out en opvolgen van de drukproeven