Project

3D-CITREES - Inschatten van de bovengrondse biomassa van stadsbomen in Gent, België

Acroniem
3D-CITREES
Code
12O01220
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2021
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Scientific computing not elsewhere classified
  • Data visualisation and high-throughput image analysis
  • Bioinformatics and computational biology not elsewhere classified
  • Terrestrial ecology
  • Plant ecology
  • Plant morphology, anatomy and physiology
Trefwoorden
LIDAR stedelijk ecologie
 
Projectomschrijving

Het hoofddoel van dit project is het genereren van biomassa en locatiekaarten van stadsbomen in de stad Gent, België, door de puntenwolkgegevens van zowel terrestrische als luchtgebonden LiDAR-systemen samen te voegen. Aangezien steden en stedelijke gebieden de belangrijkste koolstofbron zijn, hebben recente studies de cruciale rol van stadsbossen bij het vastleggen van koolstof aangetoond. De bijdrage van stadsbomen aan de opslag van koolstof wordt echter vaak genegeerd in de schattingen van de wereldwijde koolstofcyclus, deels vanwege de relatief kleinere ruimtelijke oppervlakte die erdoor wordt ingenomen in vergelijking met de wereldwijde bosbedekking. Niettemin telt de Gentse stad meer dan 30.000 individueel beheerde bomen, verspreid over straten, pleinen en plantsoenen. Daarom is het belangrijk om de rol van stadsbomen bij de opslag van koolstof en het tegengaan van klimaatverandering te kwantificeren, monitoren en begrijpen. Met de dekking van stedelijke gebieden die naar verwachting in de toekomst zullen toenemen, zullen biomassa en locatiekaarten van stadsbomen die in dit project worden gegenereerd, cruciaal worden voor zowel stadsplanning als voor koolstofbeperkingsbeleid.