Project

Alliantieonderzoeksgroep: Centre For Molecular Separation Science & Technology

Acroniem
C-MOST
Code
05L00109
Looptijd
01-04-2009 → 31-07-2024
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Structural analysis
Trefwoorden
chromatografie
 
Projectomschrijving

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.