Project

Statische en dynamische ab initio-modellering van elementaire reacties die leiden tot cokesvorming.