Project

Een proof of concept studie voor een nieuw werkingsmechanisme ter bestrijding van osteoporose door het inhiberen van osteoclastogenese