Project

Praktische identiteit, reflectieve bekrachtiging en narratieve coherentie

Code
3F011716
Looptijd
01-10-2016 → 12-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Ethics
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
Types identiteiten
 
Projectomschrijving

Filosofische theorieën over persoonlijke identiteit miskennen vaak de rol van ‘agency’ in de identiteitsconstructie, wat tot een behoorlijke handicap leidt wanneer we de brug willen slaan met de morele psychologie. Dit onderzoeksproject poogt deze brug te herstellen a.d.h.v een analyse van de interactie tussen praktisch redeneren en identiteitsconstructie, verder bouwend op het werk van Christine Korsgaard en op narratieve identiteitstheorieën.