Project

Risico-analyse van de zoönotische transmissei van Coxiella burnettii vanuit de Belgische veehouderij (herkauwers) naar de mens